Cikel koncertov po cerkvah s poslikavami Toneta Kralja

Vokalni sestav, ki ustvarja pod imenom Gallina, je nastal konec leta 2010. Gallina veliko pozornosti namenja izvajanju slovenske ljudske in umetne glasbe, skladbam svetovne zborovske literature od renesanse do sodobnosti, skladbam zlatega časa slovenske popevke, na repertoarju pa se najdejo tudi tuje skladbe vokalnega jazza in popa. Še posebej pomembno poslanstvo skupine je spodbujanje mladih skladateljev k ustvarjanju novih skladb in s tem k bogatenju ženske vokalne in zborovske zakladnice.

V dosedanjem delovanju je Gallina dosegla vrsto vidnejših uspehov, med pomembnejšimi lahko izpostavimo: zlato priznanje z odliko z Regijskega tekmovanja odraslih pevskih zborov in malih pevskih skupin 2013 (Slovenija), zlato plaketo in priznanje za najboljšo vokalno skupino tekmovanja Naša pesem 2014 (Slovenija) in drugo nagrado v kategoriji vokalnih skupin ter drugo mesto v kategoriji romantika mednarodnega tekmovanja Polifonico Arezzo 2014 (Italija). V letu 2014 je skupina izdala svojo prvo zgoščenko Kurje gospe. Leta 2015 je Gallina na mednarodnem tekmovanju v Petrinji »Lipanjski zvuci« (Hrvaška)zmagala v kategorijah klasične in folklorne glasbe ter osvojila Grand Prix.

Gallino zaradi svoje specifičnosti in prepoznane kvalitete v goste vabijo številni slovenski in tuji organizatorji. V letu 2015 so nastopile na slovenskih in mednarodnih festivalih: »Festa della musica attiva« (Piazzola sul Brenta, Italija), 11. Mednarodni zborovski festival (Koper, Slovenija), Festival Lent (Maribor, Slovenija) in Mednarodni zborovski festival Kragujevac (Kragujevac, Srbija).

V Gallini pod umetniškim vodstvom Ane Erčulj pojejo Maša Simčič (sopran), Urška Banovec (sopran), Ana Plemenitaš (alt) in Višnja Fičor (alt).

Gallina je v letu 2016 gostovala na Hrvaškem in v Bosni in Hercegovini in se s ciklom sakralnih koncertov po cerkvah s poslikavami Toneta Kralja predstavila doma in v zamejstvu. Skupina pravkar pripravlja izdajo svoje druge zgoščenke Prikupnih pet, z raznovrstnim programom zabavnega žanra. Program je štiridelno zasnovan in obsega novitete skladateljev (Andrej Makor, Ambrož Čopi, Andrea Basevi), ki so skladbe napisali na besedila sodobnih pesnikov in jih posvetili vokalni skupini Gallina, priredbe slovenske popevke, tuje priredbe zabavnih skladb in priredbe ljudskih skladb bližnjih in daljnih narodov.

Program zgoščenke Prikupnih pet bo predstavljen tudi v sklopu koncertov Zimzelena Gallina oktobra 2016 v Ljubljani.

Program odlikuje jezikovna raznolikost, karakterna pestrost, žanrska raznovrstnost, povezovanje sodobne ustvarjalnosti skladateljev z lahkotnejšimi, zabavnejšimi a vsekakor globoko sporočilnimi besedili ter njihovo videnje slovenske popevke, navadno pisane za revijski orkester, tokrat v zasedbi štirih ženskih glasov.

Projekte in delovanje vokalne skupine Gallina podpirajo Javni sklad za kulturno dejavnost Republike Slovenije in Mestna občina Ljubljana.